Странична надстройка за повече място

Размери (д х ш):  40 х 72 см.
Цвят: бежив.

Увеличава работната площ на бюрото и осигурява повече място.
Монтира се отляво, отдясно или отляво и отдясно.